Thursday, 12 April 2012

The Fray - How To Save A Life- a background song

just something to listen to if your studying for tests like me . full sympathy cus it seriously sucks

Sunday, 8 April 2012

how to make a sponge cake (simple)

Check over to the food factory where they have cool new recipes like how to make a sponge cake!
yummyy :)
Just click on this link
http://thefoodfactoory.blogspot.com/2012/04/how-to-make-sponge-cake-simple.html 
powered by the Art of Randomness


How to blow an egg

What you will need :
-Eggs
-a needle
-a small bowl

1. First step is to wash your egg really really really well. Because you know it whent throw a chicken and your going to put your mouth to it.

2. Once you've washed your egg, get your pin or needle and on one of the pointier sides of the egg make a  puncture then a small hole be careful so it dosn't break.

3. put it over a bowl and turn it around now make another small hole.this is wear your going to blow threw it.
4. blow into it and the egg should start coming out on the other end of course there are other technics like using a syringe to pump air threw it.
5. when you think all the egg has come out. you'll have to wash it. first under tap water.
dunking the egg into the water
6. then fill a mug with water and dunk the egg in. keep under for a while then hold it by the holes a shake it a bit. then leave the water to flow out.
7.dry the egg and get painting !

Easter bunny serviette holders

So This is how to make cool bunny serviette  holders for Easter but you could also make different animals and not for easter of course :)


What you will need :
- Coloured card or paper
-Scissors
-Glue
-Cotton wool or tissue  1. So the pictures showing the steps aren't that great so i'll write it down. Cut a bit of card and fold it in half,draw half of the face then cut it out and unfold it, so you have a full face. Now you can draw a face on it.

2. OK now cut a long rectangle strip of card about as long as your hand,and mark to bumps on one end (these will be the legs) and a dotted line a 1/4 in and another from the other edge about 1cm.
3. fold in at the dotted lines.and glue down the 1cm edge next to the feet.
4. now you can glue the face on.
5.tear of a bit of cotten wool or tissue paper scrunch it up to make a tail then stick it on the back
saw the idea in a Usborne easter book

Friday, 6 April 2012

tétel 5 Lauder kiséretségire

kis felszólítás hogy ez csak a jegyzettem kimásolva így nincs sorrendben és még sok dolog hiányzik,hasznos még a 9. es tankönyvünket is hozzá adni .

Illiász és az Odüsszeia világképe archetípusok és toposzok a homéroszi eposzokban.
Az eposz műfai sajátosságai ( Mi az eposz ? milyen jelzők? ki az Illiász hőse ? Mi a célja
Odüsszeusznak ? )

Hómérosz : i. e VIII sz. második felében alkotott.(valószínűleg, 10 város) Modern elmélet szerint
Homérosz nem létező személy. Összehasonlítottak 2 eposzt, amit elvileg Ő írt ,de olyan nagy
különbség van köztük,hogy nem biztosak benne.

Az európai irodalom két eposszal kezdődik : Illiász és Odusszeusz.

Eposz: Görög szó, verses formájú, elbeszélő műfaj. Témája magasztos , rendkívüli képességekkel
rendelkező hősei természetfeletti, isteni erőktől is támogatva egy egész közösség számára sorsfordító
tettet visznek véghez. Narrarátor meséli, verses formájú, általában időmértékes verselésű.

Eposzi értékrend: A hősiesség mások számára követendő eszmény.

Eredetileg szájhagyomány útján terjedt.Eposzi kellékek :

1. Invokáció :  Segély kérés a kezdősor amelyben az elbeszélő a múzsát szólítja meg, hogy
elnyerje jó indulatát és támogatását.
2. Propozíció : tárgy megjelölés. Az elbeszélő megjelöli, hogy minek az elbeszéléséhez kéri a
múzsa támogatását. Ezzel előrevetíti a témát.
3. In medias res : A dolog közepébe vágó kezdés.
4. Enumeráció : Szereplők felsorolása szempontok szerint.
5. Szimilitudo: Epikus hasonlat. Az eposz egyik legjellemzőbb poétikai eszköze, lényege, hogy
az aprólékosan kidolgozott hasonlat akár önálló történetté is kerekedve teszi színessé a
tartalmat.
6. Epitheton Ornans: Állandó jelző , olyan szószerkezet amelyben a jelző és a jelzett szó
kapcsolata állandósul pl. Tehénszemű Héra. Hókarú Héra
7. Toposz : Közhely. Közismert költői kép, motívum ami műtől és kortól függetlenül nagyjából
azonos jelentést hív elő a befogadóban.pl. vendéglátás, párbaj, áldozás, harcba készülés,
halottsiratás …
8. Deus ex machina: Mitológiai apparátus. Isteni világ történései befolyásolják az emberi világ
eseményeit segítik és akadályozzák.
9. Digresszió: Epizód (történet a történetben)
10. Justitia : Isteni igazság szolgáltatás.

Szereplők :

Átreidész

Átreusz fia – Agamenon

Pélediész

Péleusz fia – Akhilleusz

Priamidész

Priámosz fia – Hektor
Illiász :
Életérték

-Becsület (Akhileuszt képviseli)

-Harc, Hősi szerep, nép,
közösség

-Istenek támogatásának elérése.

Embereszmény

-erő, bátorság, harciasság

-vállalni a rövid életet-biztos
hírnév

-nem hibátlan – hiú, hübriszt
követ el.


Világ kép


-Az emberek közötti háborúval
párhuzamosan zajlik egy istenek
közötti háború.

- Égi világ tükörkép

-Emberarcú isten-Antropomorf

-A harcnak emberek számára
tétje van az isteneknek nincsen
ők csak játszanakOdüsszea:

Életértékek:

- Otthon

-Asszony,fia,család

-Megelégedetség,megállapodás

-probléma megoldás.

-Állhatatoság (a kísértésekkel
szemben.)
embereszmény:

-Okosság

-probléma megoldás

-vezéregység

Világkép :


- Politeizmus – több isten hit

- Minden jeleséget az istenek
irányítanak

-tükör kép

-Az istenek az emberek
szomszédai

-A háború és a közérdekű
értékek helyet az intimitás a
fontosabb.Az Odüsszea Narraratív szerkezete :

1. Olümpösz : Istenek döntése- hazamehet Kalypszo nimfa szigetéről (kívülálló elbeszélő)

2. Ithaka: Cél, ahova a főhős tart és a felesége itt van

Gyereke (Thélemakhosz) elindúl megkeresni .

3. Thélemakosz : Bonyongása

4. –II-

5. Odüsszea elindul hazafelé

6. Eljut a Phaiákok szigetére

7. -12. Retrospektív történetmesélés

13.- 24. Végső hazatérésOdüsszea : Arról szól , hogy miként küzd meg egyetlen ember az ismertelennel,váratlan és
veszélyes helyzetekkel,természeti és természetfeletti erőkkel,hogy célját elérje, hazaérjen és
megtalálja régen odahagyott világát,boldogságát. A hős útközben új személyiséggel is gazdagodik,
új világokat ,népeket megismervén, maga is bölcsebb lesz. Az Odüsszea két utazást mesél el , mert
miközben az istenek döntése szerint Odüsszea hazaindul Ogüigé szigetéről, fia , Thélémakosz is
útnakindul, hogy apjától hírt szerezzen. Felnőtté kell válnia ,hogy apja méltó társa legyen.

Illiász : elmondani mini története.


Nem ebben a sorrendben felmondani , jegyzet több cuc hozáadása

Tuesday, 3 April 2012

Nicki Minaj - Starships

THIS SONG IS SO ADDICTIVE AAAAAAAAAAAAAH
ok so yea iv been singing this for like 2 days now. AND I LOVE IT. well except for that really beat boxy-electro bit which is just annoying but without it it would be AWSOMEEE :D